پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت: 15:17:40


http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/41c5ec36f7dc7b01503f80d11534264c.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/1292629eb417d32d4d06d37c9972b3df.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/84b2488ef7bbd87ff45490e86203b529.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f465f69da6c92312814cfe6a796f179e.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/1536577c8e30474f10938e6c16a741e9.jpg

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e0d561a803d2b19db9d1d21a2d5e4cfa.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a0456bb9971b4c4fb889d0cbea5300fc.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ce516690fd1692d32f60002f0db0964d.jpg

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/4c5764165ae2c63edddad6a3475716ab.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/137aef71b8b778dc22a251150d191e07.jpg

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ca7159130a9f46d77b2d721a834a4616.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/31df47a0a36307bb66222066e8d4e005.jpg

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/bbb17b00fae428c0c85fa5a1ae1a2051.gif

logo-samandehi


‌‌در راستای ایمن‌سازی ترافیکی معابر منطقه ١۵ انجام شد؛
اجرای ٧٠ کیلومتر خط کشی محوری تا بهسازی خط کشی خطوط بلوک عابر پیاده


شهردار منطقه ١۵ از اقدامات ترافیکی به‌منظور ایمن‌سازی معابر منطقه خبر داد و گفت: اجرای خط کشی محوری و بهسازی خط کشی خطوط بلوک عابر پیاده در نواحی هفتگ...

  اجرای ٧٠ کیلومتر خط کشی محوری تا بهسازی خط کشی خطوط بلوک عابر پیاده

در آیین اختتامیه طرح شهردار مدرسه منطقه ۱۴ برنامه ریزی شد:
چهل شهردار دانش آموز در چهل مدرسه


امیر شهرابی شهردار منطقه۱۴ بر افزایش مشارکت شهرداران مدارس دارالمومنین تهران در تصمیم گیری های مرتبط با امور شهری، خدمت رسانی کیفی تر و حس مشارکت اجت...

 چهل شهردار دانش آموز در چهل مدرسه