"علم "کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است
تاریخ: ۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت: 23:52:58


http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/84b2488ef7bbd87ff45490e86203b529.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/1292629eb417d32d4d06d37c9972b3df.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/1536577c8e30474f10938e6c16a741e9.jpg

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e0d561a803d2b19db9d1d21a2d5e4cfa.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a0456bb9971b4c4fb889d0cbea5300fc.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ce516690fd1692d32f60002f0db0964d.jpg

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/4c5764165ae2c63edddad6a3475716ab.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/137aef71b8b778dc22a251150d191e07.jpg

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ca7159130a9f46d77b2d721a834a4616.gif

http://www.jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/bbb17b00fae428c0c85fa5a1ae1a2051.gif

logo-samandehi


کد خبر : 58316 || تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۲۰:۱۸                 ادبیات و نشر

"علم "کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است


جامعه ایده آل _جعفر حاجی کریم نظری جمع نویسندگان شهرستان ورامین اظهار داشت :"علم" کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است که با هدفمندی تفسیر می گردد و قابلیت بررسی و آزمایش دربارهٔ شیون جهان را دارد.


"علم "کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است

به گزارش جامعه ایده آل ؛ جلسه مدیر مسوول انتشارات نظری با حضور جمعی  نویسندگان شهرستان ورامین در دفتر مرکزی انتشارات نظری برگزار شد.

جعفر حاجی کریم نظری در این نشست  اظهار داشت :"علم" کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است که با هدفمندی تفسیر می گردد و قابلیت بررسی و آزمایش دربارهٔ شیون جهان را دارد.
وی افزود: ارسطو علم را مجموعه‌ای از آگاهی‌های قابل اتکا می‌داند که از لحاظ منطق و عقل ، قابل توضیح و ارایه باشد.
 سپس نظری به توضیح انواع علم (علم حصولی و علم حضوری) پرداخت و گفت:علم «حصولى» صورى است ، یعنى شکلی از معلوم که از ناحیه عالم و محقق حاصل مى گردد و در فضای ذهنى به بیرون از خود آگاه ، عمل مى نماید و معلوم وجود و مفهوم است و به آن متعلق می باشد و «حضورى» است .
 وی ادامه داد: "علم" زدودن حجاب یا انکشاف است تا به درک برسد ، آن جا که ملاصدرا می‌گوید: "ادراک هو اللقاء والوصول"و در این رابطه عالم یا نویسنده باید به فهم و درک برسد تا قدرت انتقال داشته باشد.
 فهم" دانستن و "درک" گیرندگی و انتقال است.
نظری گفت:  میوه ای مثل لیمو ترش را تصور کنید و "فهم" آن را ترش توصیف می کند اما با چشیدن ، ترشی آن را درک می نمایدد ، پس می‌توان عنوان کرد : "فهمیدن" در حیطه مسائل نظری و "درک نمودن" در حیطه مسائل عملی است...
در پایان این جلسه مدیر مسوول انتشارات نظری با اهدای لوح و یاد بود و هدیه به نویسندگان حاضر از آنان تقدیر کرد.

 کلمات کلیدی


captcha